Activiteiten en financieel overzicht

 

2015

Klik hier voor de jaarstukken 2015 (PDF).

2014

Klik hier voor de jaarstukken 2014 (PDF).

2013

Klik hier voor de jaarstukken 2013 (PDF).

2012

In 2012 verleenden wij voor projecten financiële ondersteuning aan:

It Fryske Gea, Muziektheater Langweer voor de uitvoering van een muziekproject, Voetbalvereniging Dronrijp voor de aanleg van een multicultureel veld, Natuurvriendenhuis de Hondsrug in Noordlaren voor de informatievoorziening en de uitgave van een boekje over de geschiedenis van het buurtschap Allardsoog.

Financieel overzicht 2012

Baten:

Erfpacht van onroerend goed

11.071

Opbrengst vermogen

21.257

Totaal

32.328

Lasten:

Kosten onroerend goed

8.888

Kosten vermogen

72

Organistatiekosten

548

Financiële ondersteuning

12.000

Resultaat

10.820

Totaal

32.328