De stichting Allardsoog werd opgericht op 24 maart 1934 en is gevestigd in Allardsoog (nabij Bakkeveen).

Doelstelling en beleidsplan

Het doel van de stichting is het bevorderen van alles en het werkzaam zijn in alles, wat de samenleving der mensen, zowel in het groot als in het klein, in materieel en ideƫel opzicht ten goede komt.

Een van de oprichters van de stichting was Jarig van der Wielen. De stichting is vanaf de oprichting initiator geweest van de activiteiten die op het Allardsoog nabij Bakkeveen zijn ontstaan.

Belangrijk waren hierbij de Stichting Volkshogeschool Allardsoog, de stichting Buurtwerk Allardsoog en de Opleiding voor gezinsverzorgsters. Deze activiteiten zijn inmiddels opgeheven of via fusies grotendeels verdwenen. De stichting tracht nu uit de opbrengt van vermogen op beperkte schaal financieel initiatieven te ondersteunen die aansluiten bij de statutaire doelstelling. Het accent ligt hierbij op volksontwikkeling, bij voorkeur in de drie Noordelijke Provincies.

H. G. W. Van der Wielen (1903-1990)

Daarnaast houden wij de bibliotheek in stand van wijlen de heer H. G. W. van der Wielen, mede oprichter van de stichting Allardsoog.

De stichting heeft geen medewerkers in dienst, de bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.