Schrijver Kameleonboeken en Allardsoog

In de crisisjaren ’30 werkte H. de Roos in een werklozenproject aan de bouw van de volkshogeschool ‘Het Allardsoog’ in Bakkeveen. Ook schreef hij stukjes voor een krant die voor en door deze werklozen werd gemaakt. H.G.W. van der Wielen en H.D. de Vries Reilingh (vooraanstaande figuren in het Friese culturele leven) moedigden hem aan om met schrijven door te gaan.