Op 13 februari 2021 overleed Rob Hajer (1929), een van de voortrekkers van de Volkshogeschool beweging en de permanente educatie in Nederland. Oud-collega’s, en –studenten reageerden met warme woorden over de betekenis die hij had voor henzelf en de sector.

Het idee ontstond om een bijeenkomst te beleggen, waar we ingaan op de actualiteit van zijn gedachtegoed en dat van de volkshogeschool in brede zin. Geen herdenkingsbijeenkomst, maar om met elkaar uit te wisselen hoe het werk doorgaat. In nieuwe vormen, en met nieuwe generaties en in een ander tijdsgewricht.

‘Onze theorieën zijn uiterst actueel’ vond Rob in januari jl. ‘Schrijf er eens iets over!’

Om vast te noteren!  Bijeenkomst op 1 april 2022 

Locatie: Allardsoog te Bakkeveen

De actuele uitdagingen in de permanente educatie rond stad en platteland – verduurzamen – gelijke kansen – cultuur en maatschappij.

Rob Hajer begon zijn carrière in Bakkeveen op de volkshogeschool Allardsoog. Op 1 april keren wij terug naar Allardsoog, niet (alleen) voor de herinnering, maar vooral ook om na te denken over de huidige waarde van permanente educatie voor een ‘democratische, tolerante en pluralistische samenleving’ (woorden van Rob). 

We nodigen u uit omdat u zich bezighoudt met:

  • verschillende vormen van leven lang leren, al dan niet intentioneel: informeel leren, non-formele en/of formele educatie
  • maatschappelijke kwesties zoals de relatie stad – platteland, verduurzamen, gelijke kansen en cultuurpolitiek
  • nieuwe vormen van burgerparticipatie zoals (welzijns-, energie-, en woon)coöperaties en bewonerscollectieven

Rob Hajer en Ger van Enckevort, die nauw met hem heeft samengewerkt en vele anderen in Nederland en Vlaanderen, hadden grote idealen over volksopvoeding en de manier waarop mensen  gesterkt konden worden in een actief burgerschap.

Volkshogescholen, vormingscentra en buurthuizen speelden daarin een grote rol. We gaan samen na hoe levend die idealen zijn en hoe daar nu op allerlei maatschappelijke terreinen op verschillende nieuwe manieren vorm aan wordt gegeven. In de ochtend kijken we terug op de betekenis van het werk. In de middag gaan we aan de slag met de thema’s in de actualiteit.  Er komt een publicatie met de presentaties, de discussie en toekomstideeën.

Welke aspecten mogen daar naar uw idee niet in ontbreken? Wilt u hier aan meewerken? Laat het ons weten!

En laat ons weten of u geïnteresseerd bent in deze bijeenkomst door een mail te sturen naar terugtoekomst@allardsoog.nl Graag voor 17 januari 2022.  Eind januari mailen we het programma met de kosten voor de bijeenkomst.  

We hopen u op 1 april te ontmoeten!  In de ochtend, in de middag of de hele dag! Uiteraard afhankelijk van de coronaregels op dat moment. (voor de duidelijkheid, dit is geen grap!) Voor nu wensen we u vast goede kerstdagen en een gezond 2022.

De initiatiefnemers:  Froukje, Maaike en Maarten Hajer, Margreeth Broens, Dinie Goezinne  (De Kring Andragologie Amsterdam en Learn for Life, platform voor non-formele educatie), m.m.v. Henk Michielse en Stichting Allardsoog.